Nieruchomość | Sołtysowicka 19a, Karłowice, Psie Pole

Przeznaczenie: Wielorodzinne,Usługi | Opublikowano: poniedziałek, 23 maja 2022
PDF nieruchomosci
Wydruk nieruchomosci
Informacje ogólne
Powierzchnia działki:
1661
Powierzchnia budynku:
966
Obręb:
Karłowice
Arkusz mapy:
17
Numery działek:
1/23
Księga wieczysta nieruchomości:
WR1K/00181519/3
Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana
Geolokalizacja-szer.:
51.14080
Geolokalizacja-dł.:
17.07111
Informacje Przetargowe
Cena wywoławcza:
2655000,00
Pobierz:
Data przetargu:
03.04.2023
Rodzaj przetargu:
Nieograniczony ustny
Cena uzyskana:
-
Opis nieruchomości
działka nr 1/23 AM-17 obręb Karłowice o powierzchni 1661 m2 zabudowana budynkiem dawnego kasyna wojskowego o powierzchni użytkowej 966 m2 wpisanym do gminnej ewidencji zabytków (jako budynek gospodarczy w dawnym zespole koszar 51 Pułku Piechoty)
Usługi
Uwagi
nieruchomość posiada dostęp do ul. Sołtysowickiej poprzez działkę nr 1/4, AM-17, obręb Karłowice - nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu jest ujawniona w dziale I-Sp księgi wieczystej prowadzonej dla działki nr 1/23; nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie podjęto uchwały ws. przystąpienia do jego sporządzenia
Lokalizacja
Zadaj Pytanie
Formularz e-mail
Dotyczy: N/45/2022 Sołtysowicka 19a