Deklaracja dostępności Giełda Nieruchomości

Departament Finansów Publicznych Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miasta Wrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Giełda Nieruchomości.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak poprawnie zdefiniowanego języka strony;
 • nie wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę;
 • struktura oraz relacje między treściami nie są zawsze poprawnie przekazywane;
 • nie zawsze poprawnie stosowane są nagłówki i etykiety;
 • wykryto błędy w formularzach;
 • występują puste linki i sąsiadujące linki prowadzące do tego samego miejsca;
 • w wielu miejscach tekst względem tła ma bardzo niski kontrast;
 • występuje ruchoma grafika, której nie można zatrzymać;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Lech.
 • E-mail: elzbieta.lech@um.wroc.pl
 • Telefon: 71 777 72 86

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Adres: Pl. Nowy Targ 1-8
  Koordynator ds. dostępności: Agnieszka Lewandowska
 • E-mail: wok@um.wroc.pl
 • Telefon: 71 777 76 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miejskiego Wrocławia:

ul. W. Bogusławskiego 8,10

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Bernardyńska 5

 • biura zlokalizowane są na parterze w budynku mieszkalnym,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w odległości 50 m, w Galerii Dominikańskiej,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Hubska 8-16

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze,
 • przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Kuźnicza 43/45

 • biura zlokalizowane są na parterze i na I piętrze w budynku mieszkalnym,
 • brak windy,
 • brak recepcji,
 • przy drzwiach wejściowych jest domofon,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Kuźnicza 56

 • biura zlokalizowane są na I piętrze w budynku mieszkalnym,
 • przy drzwiach wejściowych jest domofon,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Kotlarska 41

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Przejście Żelaźnicze 1

 • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • brak windy, brak miejsc parkingowych,
  toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
  do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

Rynek 13

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze,
 • brak miejsc parkingowych,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

Rynek Ratusz 7-9

 • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • brak windy,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • brak miejsc parkingowych, w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

Sukiennice 8, 9

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety na pierwszym i drugim piętrze są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • pozostałe toalety nie są dostosowane,
 • brak miejsc parkingowych,
 • w budynku znajduje się mobilna pętla indukcyjna w budynku można skorzystać z
 • tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

Sukiennice 10

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • brak miejsc parkingowych, w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Świdnicka 53

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. P. Włodkowica 20

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toaleta na parterze jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. G. Zapolskiej 4

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

al. M. Kromera 44

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

pl. Nowy Targ 1-8

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Miejski Wrocławia realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz) https://bip.um.wroc.pl/artykul/394/44137/polaczenie-online-z-tlumaczem-jezyka-migowego.