Kontakt

Gmina Wrocław
Urząd Miejski Wrocławia
Departament Finansów Publicznych
Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości
Dział Promocji Nieruchomości
pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław, pok. 102, 126

Nieruchomości:

tel. 71 777 72 83 - Monika Krawców
tel. 71 777 72 84 - Dorota Lasińska
tel. 71 777 72 85 - Marzena Piechowicz
tel. 71 777 72 86 - Ewa Kozłowska

Lokale:

tel. 71 777 78 15 - Sylwia Knapińska
tel. 71 777 77 59 - Beata Modzel
tel. 71 777 91 16 - Anna Małecka
tel. 71 777 77 66 - Justyna Szymańska
tel. 71 777 88 92 - Agnieszka Stepanowicz
tel. 71 777 85 53 - Żaneta Lechowska