Nieruchomość | Tajwańska , Brochów, Krzyki

Przeznaczenie: Wielorodzinne | Opublikowano: środa, 2 lutego 2022
PDF nieruchomosci
Wydruk nieruchomosci
Informacje ogólne
Powierzchnia działki:
9790
Powierzchnia budynku:
-
Obręb:
Brochów
Arkusz mapy:
24
Numery działek:
3/3, 3/4, 4/3, 4/4, 5/3, 5/4, 6/3, 6/4, 6/10, 7/3, 8/3
Księga wieczysta nieruchomości:
WR1K/00425913/8
Rodzaj nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana
Geolokalizacja-szer.:
51.05361
Geolokalizacja-dł.:
17.07923
Informacje Przetargowe
Cena wywoławcza:
8590000,00
Pobierz:
Data przetargu:
27.02.2023
Rodzaj przetargu:
Nieograniczony ustny
Cena uzyskana:
-
Opis nieruchomości
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, dla potrzeb zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji należy: - zaprojektować i wybudować w układzie docelowym, w tym jezdnia, jednostronny chodnik o szer. 2,0 m, oświetlenie, odwodnienie, MKT, fragmenty dróg oznaczone w obowiązującym miejscowym planie symbolami: - 4KDD/33 (ul. Tajwańska) na odcinku od 7KDW/5 do 4KDD/31 (ul. Gruzińska), - 4KDD/31 (ul. Gruzińska) na odcinku od 4KDD/28 do końca działki objętej inwestycją, - 4KDD/24 (ul. Gruzińska) na odcinku od 4KDD/28 (ul. Malezyjska) do 2KDZ/3, - 2KDZ/3 na odcinku od 4KDD/24 do 4KDD/17 (ul. Nepalska), - 4KDD/17 (ul. Nepalska) na odcinku od 2KDZ/24 do 4KDD/11 (ul. Polna), - partycypować w kosztach budowy drogi oznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2KDZ/3 adekwatnie do skali inwestycji kubaturowej, - minimalizować ilość zjazdów - zachować bilans i obsługę miejsc postojowych na terenie działki inwestora.
Usługi
Uwagi
Przetarg na sprzedaż nieruchomości, który odbył się dnia 27 lutego 2023 r. z ceną wywoławczą wynoszącą 8.590.000,00 zł zakończył się wynikiem negatywnym - bez rezultatu.
Sąsiedztwo
Z uwagi na nieuregulowany stan własnościowy działek przewidzianych pod układ drogowy wyznaczony w miejscowym planie, inwestycja drogowa może wymagać trybu ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – tryb prowadzenia inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). Brak jest możliwości obsługi planowanej inwestycji poprzez ul. Koreańską ze względu na jej aktualne obciążenie, parametry oraz gęstą zabudowę mieszkaniową, uniemożliwiającą jej rozbudowę. Dodatkowo w projekcie i wykonaniu należy chronić istniejące drzewa oraz stosować Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie gospodarowania wodami opadowymi (nr 1158/19 z dnia 17 czerwca 2019 r.) oraz „Standardy planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury” (Zarządzenie nr 2785/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2020 r.), a także „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego” (Uchwała nr 4710/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.).
Lokalizacja
Zadaj Pytanie
Formularz e-mail
Dotyczy: N/89/2021 Tajwańska