Lokal | Pawła Włodkowica 11/U1, Stare Miasto, Stare Miasto

Przeznaczenie: Lokal | Opublikowano: wtorek, 6 listopada 2018
PDF nieruchomosci
Wydruk nieruchomosci
Informacje ogólne
Powierzchnia działki:
597
Powierzchnia lokalu:
369,47
Kondygnacja:
Kondygnacja I/-I
Rok budowy:
1900
Udział w nieruchomości wspólnej:
2310/10000
Media:
Dodatkowe informacje:
Obręb:
Stare Miasto
Arkusz mapy:
24
Numery działek:
39/61
Księga wieczysta nieruchomości:
WR1K/00101333/1
Księga wieczysta lokalu:
Rodzaj lokalu:
Lokal niemieszkalny
Geolokalizacja-szer.:
51.10840
Geolokalizacja-dł.:
17.02448
Informacje Przetargowe
Cena wywoławcza:
3050000,00
Pobierz:
Data przetargu:
29.09.2021
Rodzaj przetargu:
Nieograniczony ustny
Cena uzyskana:
-
Opis nieruchomości
Lokal niemieszkalny nr U1 położony na parterze i w piwnicy (kondygnacja I/-I) budynku składający się z pomieszczeń położonych na dwóch kondygnacjach połączonych schodami: czternastu pomieszczeń, w tym jedno techniczne, czterech pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pięciu korytarzy.
Uwagi
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu uchwalonym uchwałą nr XXXVI/828/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 1072), przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2U-MW, dla którego jako przeznaczenie ustalono: usługi, kultura, uczelnie wyższe, rozrywka, mieszkalnictwa, obiekty pomocy społecznej, kryte urządzenia sportowe, place zabaw, obiekty infrastruktury technicznej, infrastruktura drogowa.
Lokalizacja
Kontakt
Kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę: 71-777-88-92
Zadaj Pytanie
Formularz e-mail
Dotyczy: L/58/2018 Pawła Włodkowica 11